Phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương thăm và cúng dường các Hạ trường Ni tại tỉnh BR-VT và Đồng Nai

8

PSO – Ngày 28/07/2023 (nhằm ngày 11/06/Quý Mão), tiếp nối chương trình thăm và cúng dường các hạ trường Ni trên vùng đất miền Đông, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương đã đến thăm và cúng dường bốn trường hạ Ni thuộc tỉnh BR-VT và Đồng Nai.

Phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương thăm và cúng dường các hạ trường Ni tại tỉnh BR-VT và Đồng Nai

Được biết, đoàn do Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn – Ủy viên BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Tài chánh PBNG TƯ, Trưởng PBNG TP.HCM làm Trưởng đoàn; Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ – Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Giám luật PBNG TƯ, cố vấn PBNG TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự TƯ, Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Đối ngoại PBNG TƯ, Phó Thường trực PBNG TP.HCM; Ni trưởng Thích Nữ Như Trí – Ủy viên Thường trực PBNG TƯ, Phó Trưởng PBNG TP. HCM; Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt – Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Giáo dục PBNG TƯ; Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận – Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Văn hóa PBNG TƯ; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt – Phó Trưởng PBNG kiêm Trưởng Tiểu ban Thông tin truyền thông PBNG TƯ; cùng quý Ni sư, Sư cô là Ủy viên Thường trực PBNG TƯ tháp tùng đoàn.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Tổ đình Ni viện Thiện Hòa tỉnh BR-VT (hạ trường của 12 điểm an cư, với số lượng hành giả 1.513 vị), tập trung về đây hơn 500 hành giả. Tại đây, Ni trưởng Trưởng đoàn đã tán thán chư Tôn đức Ni tỉnh nhà đã nỗ lực thừa hành Phật sự bằng hết khả năng của mình.

Tổ đình Ni viện Thiện Hòa tỉnh BR-VT

Tiếp đến, đoàn đã có mặt tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, nơi đào tạo 85 vị Ni tài cho Giáo hội. Với những mầm non tương lai của Phật pháp, Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ – Phó đoàn đã nhắc nhở các em Ni sinh còn trẻ, nhỏ, có phước báu được nương chư Tôn đức Ni trưởng lão để tu học thì mỗi người phải tôn trọng nội quy nhà trường, thực hiện nghiêm túc giờ giấc, không bê trễ để làm sao quý Ngài thấy rằng sự đào tạo của mình có kết quả. Ni trưởng còn mong mỏi các vị Ni sinh phải cố gắng tu học đến nơi đến chốn vì trong thời đại này phải học thật giỏi để sau này phụng sự, đặc biệt là tự mình phát tâm bồ đề và luôn khiến người phát tâm. Cuối lời, Ni trưởng chúc hành giả an cư nghiêm trì giới luật vì chỉ có nơi nào nghiêm trì giới luật thì nơi đó Phật pháp mới được trường tồn.

Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ – Phó đoàn sách tấn chư hành giả an cư
trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai

Được biết, toàn tỉnh Đồng Nai có 24 điểm an cư Ni gồm 2.387 hành giả, trong đó, hạ trường chùa Long Vân có 410 hành giả, gồm 379 chúng nội thiền và ngoại thiền là 31. “Một ngôi chùa xa thành phố nhưng lúc nào cũng hoành tráng quá sức tưởng tượng” là lời tán dương của Ni trưởng Trưởng đoàn gửi đến Ni trưởng trụ trì chùa Long Vân. Nhân đây, Ni trưởng nhắc lại truyền thống, duyên khởi an cư thời đức Phật còn tại thế và mong mỏi chư Ni giữ gìn truyền thống này, đem pháp học, pháp hành được rèn luyện trong ba tháng hạ của mình hoằng hóa lợi sanh.

Trường hạ chùa Long Vân – Đồng Nai

Cũng như các điểm hạ trường khác, chư hành giả an cư được lắng nghe những lời sách tấn quý báu bằng tâm huyết của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trưởng ban Thường trực ban Chứng minh PBNG TƯ, được nhận những món quà vô giá bằng tình thương của chư Tôn đức Phái đoàn thông qua những lời dạy dỗ, nhắc thức tu tập và những phần tịnh tài, phẩm vật được gửi đến.

Lời khánh tuế chư Tôn đức lãnh đạo PBNG tỉnh Đồng Nai, Ban Chức sự trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức và sách tấn chư Ni hành giả thực hiện nghiêm trì giới luật của Ni trưởng Thích Nữ  Như Thảo – Phó PBNG TƯ đã khép lại chương trình viếng thăm và cúng dường các trường hạ Ni tỉnh miền Đông.

Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo – Phó PBNG TƯ sách tấn chư Ni hành giả

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

  • Trường hạ Ni viện Thiện Hoà

  • Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai

  • Chùa Long Vân – Đồng Nai

  • trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức

Trung Thắng