Quảng Nam: Lễ Tưởng niệm 9 năm Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hạnh, trụ trì chùa Bảo Thắng viên tịch

6

NG.PSO- Ngày 25/10/2023 (11/9/Quý Mão) tại chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong, TP.Hội An, Quảng Nam), môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm  9 năm ngày Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hạnh viên tịch.

Di ảnh cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hạnh (bên trái)

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Hạnh Niệm, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni  và đồng bào Phật tử đồng.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm cố Ni trưởng

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thích nữ Diệu Hạnh thượng phẩm thượng sanh.

Bảo tháp Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hạnh trong khuôn viên chùa Bảo Thắng

Cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hạnh thế danh Trần Thị Nữ, sinh ngày 03 tháng 5 năm 1928, tại làng Minh Hương, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Năm 1947, Ni trưởng xuất gia với HT.Như Trạm Tịch Chiếu tại chùa Phước Lâm nên có pháp danh Thị Liễu, tự Diệu Hạnh, hiệu Giác Ngộ, thọ cụ túc năm 1953, nối pháp đời thứ 9 thiền phái Chúc Thánh.

Sau đó, Ni trưởng theo học tại Ni trường Diệu Đức, Huế. Năm 1962 đảm nhận Phó trụ trì chùa Bảo Thắng cùng với Ni trưởng Như Hường xây dựng chùa và giáo dưỡng đồ chúng.

Năm 2000, Ni trưởng chính thức trụ trì chùa Bảo Thắng. Sinh thời cố Ni trưởng được cung thỉnh làm tôn chứng, Giáo thọ, Yết ma tại các giới đàn do Phật giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Ni trưởng viên tịch ngày 11 tháng 9 năm Giáp Ngọ (2014).

Trụ thế: 87 năm. Hạ lạp: 61 năm.

Bảo tháp lập tại chùa Bảo Thắng- Tp. Hội An.

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Phước, đại diện môn đồ pháp quyến, dâng lời tưởng niệm

Ban TTTT PG Quảng Nam