Quảng Ngãi: Lễ tác pháp tự tứ mùa An cư PL.2567 tại hạ trường chùa Phổ Tịnh

4

NGPSO – Sáng nay ngày 27/08/2023 (nhằm ngày 12/07/Quý Mão), tại hạ trường chùa Phổ Tịnh (số 55/25 đường Trường Chinh, TP. Quảng Ngãi) chư Ni – hành giả An cư trang nghiêm lễ pháp tự tứ PL.2567 kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp.

Trường hạ chùa Phổ Tịnh là điểm an cư tập trung dành cho chư Ni toàn tỉnh Quảng Ngãi. Y cứ Tỳ ni Luật tạng, vào ngày mãn hạ hành giả cùng nhau bạch Phật bái Tổ làm lễ Tạ pháp và tác pháp tự tứ – cầu đại chúng chỉ dạy những thiếu sót trong 90 ngày tu tập, ngõ hầu hoàn thiện thân tâm trong hành trình giác ngộ và giải thoát.

Vào sáng sớm, đại diện Ban Chức sự hạ trường chư Ni đã đến Đại Tăng cầu giáo giới tại chùa Pháp Hóa, đường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi.

Tại Đại hùng bảo điện chùa Phổ Tịnh, NT. Thích Nữ Hạnh Hòa; NT.Thích Nữ Hạnh Ngọc; NT.Thích Nữ Hạnh Bảo niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và bắt đầu nghi thức tự tứ, sau đó đại chúng lần lượt thứ đệ tác pháp tự tứ như pháp như luật.

Đại chúng cung thỉnh NT.Thích Nữ Hạnh Ngọc và NT.Thích Nữ Hạnh Bảo thọ tự tứ cho đại chúng.

Sau khi lễ tự tứ kết thúc, đại chúng vân tập đến trai đường cử hành nghi thức quá đường, tại đây hàng thiện nam tín nữ Phật tử hộ hạ an cư thiết lễ trai Tăng cúng dường gieo duyên đến quý chư Ni mừng thêm 1 hạ lạp.

Ban TTTT Quảng Ngãi