Quảng Trị: Lễ Mãn đàn Pháp hội Dược Sư thất châu chùa Diêm Hà Trung

3

PSO- Sáng ngày 19/2/2023 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão, tại chùa Diêm Hà Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Đại đức Thích Minh Tâm đã trang nghiêm thiết lễ Mãn đàn Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu an Xuân Quý Mão-2023.

Đại đức Thích Minh Tâm, trú xứ chùa Diêm Hà Trung dâng lời tác bạch

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Hải Tạng, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức ban Kinh Sư, chư Tôn đức Tăng trong tỉnh Quảng Trị.

Đức Phật Dược Sư với lòng từ bi vô lượng, Ngài đã phát ra 12 đại nguyện chấn động tam thiên đại thiên thế giới để cứu chữa bệnh tật cho chúng sanh. Pháp hội Dược Sư Thất Sư được tổ chức vào những ngày đầu Xuân với mục đích tụ hội những con người có tính tâm hướng thiện, cùng cầu nguyện về một đời sống bình an cho cá nhân, gia đình và xã hội nơi mình đang sống.

Tại Pháp hội, khi người Phật tử tụng kinh Dược Sư cần có niềm tin mãnh liệt với 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, từ đó phát tâm dõng mãnh trên con đường thực hành Bồ tát đạo, từng bước đi vào thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư.

Pháp hội Dược sư tại chùa Diêm Hà Trung được Khai đàn vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Mão theo nghi lễ Phật giáo truyền thống: trì tụng thần chú Đại Bi, tụng kinh Dược Sư, dâng đèn tuyên sớ cầu an,…; Đến ngày 29 tháng Giêng là lễ Mãn đàn với các nghi thức: đăng đàn Dược Sư thất châu, cúng dường trai tăng, phóng sanh, đăng đàn chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, chư tai tiêu diệt.

Duy Sang