Tây Ninh: Khai mạc Đại Giới đàn Tâm Hòa X – PL.2567

2

NGPSO – Đại Giới đàn Tâm Hòa 10 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 06 -09/08/2023, với số lượng 232 giới tử chính thức được đăng đàn thọ lãnh Giới pháp.

Đức Pháp Chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh và ban lời huấn từ
Đức Chủ tịch HĐTS Hòa thượng Thích Thiện Nhơn quang lâm chứng minh và ban lời huấn từ

Lễ khai mạc sáng ngày 6/8, tại chùa Linh Sơn Phước Trung, Đức Pháp Chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Đức Chủ tịch HĐTS Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã quang lâm chứng minh và ban lời huấn từ.

Chứng minh, tham dự lễ khai mạc còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, Ban kiến đàn, chư Tăng Ni, 232 giới tử xuất gia.

Tham dự còn có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Võ Đức Trong, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cùng quý lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chính quyền các cấp.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh, Phó trưởng ban Thường trựcBan tổ chức, cho biết Đại Giới đàn Tâm Hòa X, PL.2567 – DL.2023, lấy tôn hiệu vị Tổ sư pháp hiệu Tâm Hòa, Trụ trì nơi chùa Linh Sơn Phước Trung là miền đất Thánh Phật địa năm xưa. Tại đây, Tổ đã mở ra một chân trời mới cho công cuộc hoằng hóa Đạo pháp, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển Phật giáo Tây Ninh cho đến ngày hôm nay, đó chính là lý do Ban Trị sự Phật giáo Tây Ninh lấy tôn hiệu Ngài đặt tên cho Đại Giới đàn.

Qua đây nhắc nhở cho tất cả chúng ta và các Giới tử phải làm thế nào để sáng tỏ Phật tâm, làm cho ánh sáng trí tuệ tự tâm luôn luôn phát triển cho đến khi giác ngộ, giải thoát, thành Phật. Trước mắt là nỗ lực hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, làm cho Đạo pháp ngày càng phát triển trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc.

Đức Pháp Chủ khai đạo cho các Giới tử tại lễ khai mạc

Khai đạo cho các Giới tử tại lễ khai mạc, Đức Pháp Chủ nhấn mạnh: “Đức Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên, khai thị ngộ nhập tri kiến cho chúng sanh. Khi Đức Phật nhập Niết bàn, hệ thống luật tạng được thành lập, về sau hệ phái Nam truyền hay Bắc truyền đều khai mở Giới đàn để tiếp nối dòng trí tuệ của Đức Phật, tuy mỗi nơi mỗi khác nhưng nếu ngộ được tánh sáng suốt thì đều là một thể thống nhất.”

Giới đàn là nơi các Giới sư phải thanh tịnh, Giới tử phải hết lòng khát ngưỡng Giới pháp của Đức Phật thì mới lãnh thọ được.  Người xuất gia, thọ Giới thì rất nhiều nhưng đạt được Giới thể thanh tịnh thì rất hiếm. Nhìn lại bậc long tượng Tổ Tâm Hòa, người đã đắc được Giới thể thanh tịnh, tuy Tổ đã viên tịch nhưng ngày nay Tăng Ni vẫn khát ngưỡng giáo pháp mà Tổ đã thay Phật truyền trao.

Đức Pháp chủ dặn dò, Giới tử hôm nay là những người đủ điều kiện xuất gia, tu hành thì phải cố giữ Giới mà Đức Phật đã chế, Tăng đã truyền. Nhờ giữ Giới tướng mà Tâm được thanh tịnh, nhờ đó mà vào được Vô tướng Giới đàn (nơi an trú của hàng Bồ-tát và A La Hán) và thọ giới với Đức Tỳ Lô Giá Na, từ đó con đường hướng đi lên sẽ không còn thối chuyển nữa.

Hòa thượng Chủ tịch ban huấn từ

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch cũng có lời huấn từ gửi đến các Giới tử. Hòa thượng nhấn mạnh về tầm quan trọng của Giới luật, đó là kim chỉ nam để Đạo Phật được trường tồn hơn 2600 năm về hình thức lẫn bản thể, điều đó đúng với câu “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn thì Phật pháp còn, Giới luật mất thì Phật pháp cũng mất”.

Theo Hòa thượng, việc khai mở Đại Giới đàn, truyền giới cho người xuất gia là một việc làm thiết thực, một trọng trách rất lớn của Giáo hội được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh thực hiện qua việc khai mở Đại Giới đàn Tâm Hòa 10. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng tán dương công đức của Ban Trị sự trong việc làm ý nghĩa này, góp phần giữ gìn mạng mạch Phật pháp, phát triển GHPGVN trang nghiêm vững mạnh.

Tại lễ khai mạc, Ban dẫn thỉnh đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư nhị bộ, Hòa thượng Thích Niệm Thới đương vi Đàn đầu Hòa thượng truyền Giới Tỳ-kheo, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa đương vi Đàn đầu Hòa thượng truyền Giới Tỳ-kheo Ni.

Theo đó, Giới đàn Tăng đặt tại chùa Linh Sơn Phước Trung, Giới đàn Ni đặt tại chùa Long Châu Phước Trung. Trong số 232 giới từ, có 57 Tỳ-kheo, 67 Sa-di, 29 Tỳ-kheo Ni, 35 Thức-xoa-ma-na và 44 Sa-di-ni.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

BAN THTT PSO