Tây Ninh: Thông báo tổ chức Đại Giới Đàn Tâm Hòa X – 2023

10

PSO – Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh thông báo tổ chức Đại Giới Đàn Tâm Hòa X – 2023

 

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN TÂM HÒA X

PL: 2567 – DL: 2023

 

I/ THỜI GIAN :

Từ ngày 05,06,07,08 tháng 08 năm 2023 (nhằm ngày 19,20,21,22, tháng 6 năm Quý Mão)

II/ ĐỊA ĐIỂM :

–         Giới đàn Tăng: tại chùa Linh Sơn Phước Trung – Phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

–         Giới đàn Ni: tại chùa Long Châu Phước Trung – Phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

III/ HỒ SƠ GIỚI TỬ:

1/ Hồ sơ Giới tử gồm có:

–         3 đơn xin thọ giới

–         3 bản sao học lực ( có chứng thực )

–         3 bản lý lịch ( có xác nhận của địa phương )

–        3 bản sao chứng điệp thọ giới có thị thực ( nếu thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ kheo Ni hoặc Thức Xoa Ma Na)                     .

–         Giấy phát nguyện xuất gia từ 2 năm trở lên ( giới tử Sa Di, Sa Di Ni )

–         Giấy khám sức khỏe

–         3 ảnh màu 2×3

–         Giới tử ngoài tỉnh phải có xác nhận của Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh

2/ Thời gian phát và nhận hồ sơ:

–        Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/07/2023 (nhằm ngày 28/5 năm Quý Mão)

–      Giới tử nhận và nộp hồ sơ  liên hệ tại Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Tây Ninh Chùa Hiệp Long ( 098 Hoàng Lê Kha – KP.4 – P.3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ). ĐT : SC Diệu Thiện 0949270755 , ĐĐ Thích Thiện Thức 0974897421, ĐĐ Thích Nghiêm Đạo 0907002838, ĐĐ Thích Hoằng Tân 0961153268.

Tải hồ sơ thọ giới tại trang web: phatgiaotayninh.vn/hoạt động phật sự/tin trong tỉnh

Tải tài liệu ôn thi tại trang web: phatgiaotayninh.vn/hoạt động phật sự/tin trong tỉnh

       Lưu ý:

Giới tử tập trung vào 7giờ 30 ngày 05/08/ 2023: để phổ biến các quy định của Giới Tràng. Hồ sơ phát hành miễn phí cho Giới tử  (Giới tử hoàn toàn không đóng bất cứ lệ phí gì).