Thanh Hóa: Khoá lễ sám hối, ôn lại Tam Quy và ngũ giới định kỳ tại chùa Đống Cao

0

PSO – Tối ngày 19/4/2023 (nhằm ngày 29/2 nhuận năm Quý Mão), quý Phật tử cùng bà con thập phương vân tập về giảng đường Ngộ Chân Tử – chùa Đống Cao (Thanh Hóa) tham dự buổi Sám hối, ôn lại Tam quy và Ngũ giới định kỳ.

Mở đầu, Phật tử Liên Hồng – Phó trưởng đạo tràng đã ôn lại nội quy sinh hoạt của đạo tràng.

“Sám hối là gì?

Sám là ăn năn lỗi trước, Hối là biết chừa bỏ lỗi sau. Sám hối là biết ăn năn, hối cải về những việc sai trái mà mình đã phạm phải và nguyện không tái phạm các sai lầm đó nữa. Một người được coi là chuẩn mực đạo đức của xã hội là người biết giữ gìn và không vi phạm 5 quy tắc: Không sát sinh – Không trộm cắp – Không tà dâm – Không nói dối – Không sử dụng các chất gây say, nghiện.

Sám hối có hết nghiệp xấu không?

Sám hối đúng phương pháp sẽ hết nghiệp nhân xấu và sẽ làm tiêu nhẹ nghiệp quả xấu rất nhiều. Khi nhận ra được lỗi lầm đã phạm phải sau đó biết hối cải nguyện không làm việc ác, siêng năng làm các việc phước thiện thì nhờ đó mà phước báu được tăng trưởng, nghiệp chướng liền được tiêu trừ.”

Tại đây, Đại đức Thích Tâm Hưng đã hướng dẫn đại chúng đọc tụng kinh chú lễ lạy xưng tán danh hiệu chư Phật và ôn lại Tam quy Ngũ giới. Qua đó, Đại đức có đôi lời sách tấn đại chúng tinh tiến tu tập nuôi dưỡng niềm tin Tam Bảo.

Kết thúc là giây phút đại chúng cùng nhau thọ lộc Phật ngày sám hối.

Nguyễn Văn Nguyên