Thông báo: Tổ chức lễ ra mắt nhân sự Ban TTXH TƯ và các Phân ban, nhiệm kỳ IX (2022-2027)

3

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG
—————–

Số : 004/TB-BTTXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Lễ Ra mắt Nhân sự

Ban Từ thiện Xã hội Trung ương và các Phân ban
Nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Kính gởi:    – Thành viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương
                  – Các Phân ban chuyên trách
                  – Ban Từ thiện Xã hội các tỉnh, thành.

– Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – VP II TW;
– Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương.

Nay Ban Từ thiện Xã hội Trung ương tổ chức lễ Ra mắt nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương và các Phân ban nhiệm kỳ IX (2022-2027) theo các phần như sau:

1. Thời gian: 01 ngày. Từ 08h00 đến 17h00 thứ Năm, ngày 16 tháng 03 năm 2023
                    (Nhằm ngày 25 tháng 02 năm Quý Mão)

2. Địa điểm: Hội trường Thiền viện Quảng Đức. (Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM)

3. Nội dung: lễ Ra mắt nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương và các Phân ban nhiệm kỳ IX (2022-2027).

4. Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 300 vị.

5. Thành phần tham dự:
– Hòa thượng Chủ tịch
– Hai vị Phó Chủ tịch Thường trực
– Các vị Phó Chủ tịch
– Lãnh đạo VP II
– 12 Ban, ngành, viện (mỗi Ban, ngành, viện đại diện 01 vị)
– Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM
– Ban Tôn giáo Chính phủ
– Trung ương Mặt trận
– Cục An ninh nội địa – Bộ Công an
– Ban Tôn giáo TP.HCM
– Ban Tôn giáo quận 3
– 96 thành viên BTTXH TW (phải có mặt đầy đủ)
– Mỗi BTTXH tỉnh, thành 05 vị
– Các thành viên Phân ban phải có mặt đầy đủ
– Phật tử các chùa.

Do tài chính của BTC hạn chế, chi phí tàu xe, máy bay và cư trú, kính đề nghị quý đại biểu hoan hỷ tự túc. Quý Ban (số lượng tham gia từ 03 vị trở lên) hoan hỷ gửi danh sách về cho BTC (theo mẫu đính kèm bên dưới) qua địa chỉ Văn phòng BTTXH TW – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM hoặc qua mail: bantuthienxahoitrunguong@gmail.com hoặc qua zalo số 0918.015.097 – Thượng tọa Thích Quảng Tiến – Phó Trưởng ban TT Ban Từ thiện Xã hội Trung ương.

Để góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương kính mong quý Đại biểu và quý Ban hoan hỷ triển khai nội dung thông báo này để công tác tổ chức Ra mắt nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027) được thành tựu viên mãn.

Kính chúc chư Tôn đức và quý Cư sĩ thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời.

Nơi nhận:
– Như trên “để thực hiện”
– VP1, VP2.
– Lưu VP.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
TRƯỞNG BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TW

(Đã ký và đóng mộc)

Hòa thượng Thích Quảng Tùng

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ RA MẮT NHÂN SỰ
(TẢI VỀ MẪU ĐĂNG KÝ)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG
BTTXH TỈNH, THÀNH/PHÂN BAN:
…………………

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA
LỄ RA MẮT NHÂN SỰ
BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC PHÂN BAN
NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

STT GIÁO PHẨM
ĐẠO HIỆU
THẾ DANH Chức vụ trong BTTXH/Phân ban ĐIỆN THOẠI

………………………, ngày …… tháng ……. Năm 2023
TM. BTTXH TỈNH, THÀNH/PHÂN BAN
TRƯỞNG BAN/PHÂN BAN

…………………………………………….