Thư chúc tết cổ truyền Chôl – Chnăm – thmây năm 2023 của Tw GHPGVN

6

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

THƯ CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY

TP.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2023

Nam mô Bn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, Ban Quản trị các chùa, đồng bào Phật tử Khmer.         

Nhân dịp chào đón Tết Chôl Chnăm Thmây PL. 2567 – DL. 2023, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây đại hoan hỷ tới toàn thể Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, Ban Quản trị các chùa và đồng bào Phật tử Khmer. Kính chúc quý vị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây thắm tình đạo vị và an lạc dưới ánh hào quang của Đức Thế Tôn.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, triển khai thực hiện Hiến chương sửa đổi lần thứ VII  và quy chế hoạt động của Ban viện Trung ương.

Tôi mong muốn với truyền thống tốt đẹp và sự tinh tấn, nỗ lực không ngừng của Chư Tăng, đồng bào Phật tử Khmer sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, để đạt được nhiều thành tựu Phật sự to lớn hơn nữa, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, đạo pháp xương minh.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và Chư Thiên hộ trì Chư Tăng, đồng bào Phật tử Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây hưởng trọn năm pháp chúc mừng của Đức Phật: Sống lâu, Sắc tốt, An vui, Sức mạnh, Trí tuệ.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

(Đã ấn/ký) 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn