Tiền Giang: Ban Hướng dẫn Phật tử họp chuẩn bị cho khóa “Huân tu Chánh niệm” lần thứ nhất năm 2023

1

PSO – Chiều ngày 12/4/2023 (nhằm ngày 22/02 nhuần năm Quý Mão) Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến, chuẩn bị cho Khóa tu ba ngày lần thứ nhất dành cho Phật tử với chủ đề “Huân tu Chánh niệm” năm 2023 tại chùa Vĩnh Tràng.

Phiên họp dưới sự chủ tọa của TT.Thích Thiện Lưu – Phó trưởng ban BTS, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Huệ Chơn – Ủy viên BTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban HDPT tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Thiền – Phó trưởng Ban chuyên trách Kiểm soát Ban HDPT tỉnh; NS.Thích Nữ Như Trang, NS.Thích Nữ Như Huệ – Ủy viên BTS tỉnh, Phó ban HDPT tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử Ban HDPT tỉnh Tiền Giang đồng tham dự.

TT.Thích Thiện Lưu – Trưởng Ban HDPT tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp. Triển khai các nội dung đã được thống nhất từ các buổi họp trước, giải quyết các ý kiến vướng mắc đã được đệ trình lên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang phê duyệt. Xin ý kiến chư Tôn đức về các mặt còn hạn chế, chưa được đồng bộ nhất quán.

Ban Thư ký thông qua chương trình hoàn thiện ba ngày huân tu tại tổ đình Vĩnh Tràng, số lượng Phật tử đăng kí tham gia đến nay đã được 200 vị. Băng rôn, biểu ngữ đều đã được hoàn thiện. Phân công nhiệm vụ của các tiểu ban chuyên trách.

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng đã thảo luận, góp ý hoàn thiện cho chương trình khoá tu.

Đúc kết buổi họp, TT.Thích Thiện Lưu đánh giá cao những đóng góp của các thành viên trong ban, thống nhất chương trình khoá tu đã được nêu ra. Thượng toạ tin tưởng với sự nhiệt tình của chư tôn đức thành viên Ban Hướng dẫn Phật giáo tỉnh Tiền Giang các hoạt động Phật sự của Ban sẽ  được thành tựu tốt đẹp.

Khóa tu ba ngày lần thứ nhất dành cho Phật tử với chủ đề “Huân tu Chánh niệm” năm 2023 do Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng từ ngày 16 – 18/4/2023 (nhằm ngày 26 đến 28 tháng 2 nhuần năm Quý Mão). Rất mong quý Phật tử các đạo tràng trong tỉnh thu xếp tham dự.

      

Thông tin Ban HDPT tỉnh Tiền Giang