Tiền Giang: Chùa Nam An tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu bình an đầu năm Quý Mão

3

PSO – Sáng ngày 11/02/2023 (nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão), Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên – Trụ trì chùa Nam An (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) hiệp cùng Ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu nguyện quốc thới dân an và đảo bệnh cầu bình an cho Phật tử.

Quang lâm chứng minh, tham dự Pháp hội có HT.Thích Huệ Minh – UV Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Nhựt Tấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Nhẫn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; HT.Thích Bửu Hòa – UVTT, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông; HT.Thích Chơn Lệ, HT.Thích Chơn An – đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành; HT.Thích Thiện Tánh – chùa Kim Cang tỉnh Long An; HT.Thích Nhựt Vân – nguyên Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; TT.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó Ban, Trưởng Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Bến Tre ;chư Tôn đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Bến Tre cùng quý Phật tử đạo tràng đồng câu hội tham dự pháp hội.

Đàn tràng Dược Sư cầu nguyện bình an sáng nay tại chùa Nam An được sự phát tâm của Cty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Niên – TP.Hồ Chí cùng chư tín chủ Phật tử tịnh cúng.

“Đức Dược Sư đại từ đại nguyện. Thương chúng sanh phương tiện độ đời. Từ bi cứu khổ khắp nơi. Lưu ly sáng suốt chói ngời tịnh thanh. Khắp chúng sanh xứng danh diên thọ. Cứu muôn loài nào có ngại chi. Đông phương giáo chủ Lưu Ly. Dược sư hải hội phụng trì hiệu danh. Các bệnh khổ chúng sanh xưng hiệu. Ngài ban cho vi diệu lương y”.

Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “Về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”. Đức Phật bằng thiên nhãn thông đã nói rằng cách đây hơn mười căn dà sa có một cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly, nơi đó Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là Giáo chủ.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Đức Phật Dược Sư nhận thấy rõ con người gặp nhiều khó khăn vì thiếu thốn vật chất, sức khỏe, tiền của, trí tuệ, mà lại có dư những bệnh tật, nghèo khổ, ngu dốt, tai nạn; nói chung có đủ những thứ xấu ác, nên người ta dễ dàng tạo ra nhiều tội lỗi, hoặc khó tiến tu Bồ tát đạo. Với tâm từ bi vô lượng, phước trí vô biên, Đức Phật Dược Sư đã phát 12 lời nguyện khi hành Bồ tát đạo, dẫn đến thành quả là Ngài xây dựng được Tịnh độ tên là Tịnh Lưu Ly, một thế giới hoàn toàn tốt đẹp. Ở Đông phương Tịnh độ của Ngài, của báu dư thừa, giáo dục hướng thượng tuyệt vời, được sống chung với những bậc Bồ tát đại bi, đại trí, dưới sự hướng dẫn của Đức Dược Sư và Thánh chúng, người dân ở thế giới đó hưởng được những phương tiện tốt nhất để tiến nhanh đến quả vị Vô thượng Đẳng giác.

Tại buổi lễ, Đạo tràng cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Pháp đàn Dược Sư Thất Châu niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo và đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược Sư, trì Dược Sư chú, niệm Dược Sư Như Lai danh hiệu hồi hường cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, cùng cầu cho quý Phật tử viên thành sở nguyện.

Tại trai đường, sau nghi thức tác bạch của chư tín chủ cúng dường lên chư Tôn đức đại Tăng, nêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời đức Phật dạy trong kinh Dược Sư.

Ban đạo từ tại Pháp hội, HT.Thích Huệ Minh – UV Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang tán thán công hạnh của Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên và Ni chúng đã thiết lập đàn tràng Dược Sư Thất Châu Dược Sư cầu bình an. Dịp này quý Phật tử cũng theo đó mà phát Bồ Đề Tâm cúng dường Đàn Tràng. Hòa thượng cũng thay mặt cho Tăng già nhị bộ thọ nhận sự cúng dường của quý Phật tử tại đạo tràng. Đồng thời chúc nguyện cho chư Tín chủ được viên thành sở nguyện, tai qua, nạn khỏi, bệnh tật sớm tiêu trừ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin và ảnh: Thích Như Tùng