Tiền Giang: Hoàn đàn Dược Sư và Pháp hội Cổ Phật Khất Thực gieo duyên tại chùa Vĩnh Tràng đầu năm Quý Mão

4

PSO – Sau một tuần kiến đàn và trì tụng Kinh Dược Sư, nhằm tạo nhân duyên thù thắng cho quý Phật tử cúng dường đến chư Tôn thiền đức trụ trì các tự viện trong tỉnh Tiền Giang; Sáng ngày 18/02/2023 (28 tháng Giêng năm Quý Mão), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức Hoàn đàn Dược Sư và Pháp hội Cổ Phật Khất Thực gieo duyên tại khuôn viên chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.

Khất thực từ lâu được xem là một truyền thống tốt đẹp, là pháp hành cao quý của mười phương chư Phật và của chư vị Tăng Ni. Đây vốn là hoạt động xin thực phẩm để nuôi thân, nhằm tập trung hoàn toàn thời gian cho việc tu tập; cũng là để rèn luyện cho người tu hành đức nhẫn nhục. Thông qua pháp khất thực, nhà tu hành gieo duyên giáo hóa chúng sinh.

Người Khất sĩ trên cầu xin giáo pháp chư Phật để tu học, dưới thông qua việc khất thực để giáo hóa mọi người “xin vật chất cho lại tinh thần”. Qua đây người hành hạnh khất thực tạo cơ hội để người cho mài mòn bớt lòng bỏn sẻn, tính ích kỷ; và cũng tự cho mình một cơ hội để mài mòn tự ngã “cái ta” của mình.

Ở các nước Phật giáo Nam truyền, chư Tăng mỗi ngày đều đi khất thực, Phật tử chuẩn bị sẵn thực phẩm chờ chư Tăng đi qua để dâng cúng. Hoặc Phật tử chuẩn bị thực phẩm mang đến chùa sớt bát cúng dường chư Tăng trước giờ thọ trai.

Ở Việt Nam, phần lớn chư Tăng Ni tu tập theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, không đi khất thực mà nấu ăn tại chùa. Tuy nhiên vẫn có một số tu sĩ hành trì theo Phật giáo Nam truyền và hệ phái Khất sĩ; quý chư Tăng Ni này vẫn tùy duyên duy trì hạnh khất thực nhưng không phải khất thực hàng ngày, phần lớn vẫn nấu ăn tại chùa như chư Tăng Phật giáo Bắc truyền.

Pháp hội Cổ Phật Khất Thực gieo duyên sáng nay có 500 chư Tăng Ni tham gia tháp tùng đoàn khất thực và hơn 1.000 Phật tử tham dự gieo duyên cúng dường.

TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang thay mặt Ban Tổ chức dâng lời cảm niệm và tác bạch cúng dường tại buổi lễ

Sau nghi thức hoàn đàn Dược Sư, TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang thay mặt Ban Tổ chức dâng lời cảm niệm tri ân đến chư Tôn đức Tăng Ni đã hộ niệm và tham dự trì tụng Kinh văn Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức trong suốt thời gian kiến đàn; Thượng tọa cũng dâng lời tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức đại tăng.

HT.Thích Huệ Minh – Thành viên Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang ban đạo từ tại buổi lễ

HT.Thích Huệ Minh – UV Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang ban đạo từ đến Pháp hội. Với những công đức hôm nay, chúc nguyện cho các hoạt động của BTS Phật giáo tỉnh cũng như sở cầu của quý Phật tử được thành tựu.

Sau nghi thức hoàn kinh, chư Tôn đức đã chậm rải kinh hành xung quanh khuôn viên chùa Vĩnh Tràng để thọ nhận tịnh vật mà quý Phật tử hỷ tâm dâng cúng.

Nhìn từng bước chân khoan thai trong chánh niệm của chư Tăng Ni đã khơi lại hình ảnh Tăng đoàn thời Đức Phật. Nguyện đem năng lượng thiện lành này cầu cho Phật pháp mãi quang huy, thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, nhà nhà an vui hạnh phúc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Như Tùng, Trung Thượng – Ban TTTT PG Tiền Giang