Tiền Giang: Khóa tu Bát Quan Trai định kỳ tháng hai tại chùa Linh Sơn

3

PSO – Sáng ngày 01/04/2023 (ngày 11/02 nhuần năm Quý Mão), tại chùa Linh Sơn – Văn phòng BTS GHPGVN huyện (khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây), dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Trung Phước – UV BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây cùng chư Tôn đức Tăng, quý Phật tử, thiện nam tín nữ đã vân tập về chùa Linh Sơn  tham dự khóa tu Bát Quan trai một ngày đêm an lạc. 

Mở đầu cho ngày tu học, Đại đức Thích Thiên Bình thành kính niệm hương cúng dường Tam bảo và chư vị tiền bối Tổ sư, toàn thể Phật tử đồng lễ tạ và cầu nguyện cho một ngày tu học được thành tựu. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Đại đức toàn thể Phật tử đã thụ lãnh giới pháp, phát nguyện thọ trì giữ gìn nghiêm túc 8 giới trong một ngày một đêm.

Trong khóa tu kỳ này, đạo tràng Phật tử đã được lắng nghe lời pháp thoại do Thượng tọa Thích Huệ Chơn – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh chia sẻ với chủ đề Nhân quả trong cuộc sống đời thường”. Thượng tọa nhấn mạnh “Việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi. Dù theo đạo hay không theo đạo cũng phải bị chi phối bởi luật nhân quả.”

“Muốn biết nhân đời trước,

Xem hưởng quả đời này.

Muốn biết quả tương lai,

Xét nhân gieo hiện tại.”

Thượng tọa giải thích thêm về luật Nhân quả có 3 thời kỳ quá khứ, hiện tại và vị lai.

  1. Đời này làm thiện, làm ác, ngay đời này được phước, mắc họa, đó gọi là Hiện Báo.
  2. Đời này làm thiện, làm ác, trong đời sau hưởng phước, mắc họa, đó gọi là Sanh Báo.
  3. Đời này làm thiện, làm ác, đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc mười, trăm, ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước, mắc họa, đó gọi là Hậu Báo.

Quả báo đến sớm hay trễ không nhất định nhưng hễ gây tạo nghiệp thì quyết định không thể không thọ báo. Vì vậy người Phật tử học đạo nên ứng dụng nhân quả vào đời sống thực hằng ngàyNhân là tư duy, tự tại là Quả; Nhân là niệm Phật, Quả là vãng sanh; Niệm Phật là Nhân, tâm tịnh là Quả; Bố thí là nhân, hưởng phước là Quả. Trong cuộc sống hằng ngày mọi thứ diễn ra không rời khỏi luật Nhân – Quả”.

Cuối bài giảng, Thượng tọa sách tấn quý Phật tử phải tin sâu luật Nhân Quả vì đó là một định lý tất nhiên, mọi sự vật cấu thành, mọi hoàn cảnh phước, họa, sang, hèn, vinh, nhục đều do nhân quả mà ra, hiểu rõ nhân quả để chúng ta gắng tu học, ăn hiền ở lành, gieo nhân tích đức, chẳng những cho mình mà  còn cho con cháu về sau được hưởng; chúng ta phải tinh tấn làm theo lời Phật dạy.

Trong kỳ tu học này, đạo tràng Phật tử sẽ thực hiện các thời khóa tu học bao gồm: khóa trì tụng kinh văn, thính pháp, cúng Phật, thọ trai, kinh hành, trì chú.

Phật tử tham dự khóa tu Bát Quan trai đều chung một nguyện vọng và khát khao được đón nhận Phật pháp để chế tác được năng lượng bình an cho tự thân, làm bước đệm cho những bước tiến mới trong đời sống tâm linh bằng cách áp dụng và thực tập nhiều hơn lời Phật dạy vào đời sống thực tại của mình. Vì những lợi ích thiết thực từ khóa tu mà mỗi khi khóa tu được mở ra đã có thêm nhiều Phật tử về chùa tham gia tu tập cùng đại chúng, cùng an vui và có thêm nhiều lợi lạc.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin và ảnh: Chùa Linh Sơn