Tiền Giang: Thông báo về việc Tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Đăng năm 2023

5

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Đăng năm 2023

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni.

Kính thưa quý Phật tử.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang vừa ra Thông báo số 024/TB-BTS về việc Tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Đăng Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải nội dung Thông báo đến chư Tôn đức cùng quý bạn đọc như sau:

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang