TP. HCM: Chăm sóc Vườn Tâm tại trường Hạ chùa Di Đà huyện Củ Chi

89

PSO- “Nguyện noi theo bước Phật Đà. An trú tỉnh thức về nhà Như Lai. Sáng ngày 27/6/2023 (10/5 Quý Mão) chư Ni hành giả trường Hạ chùa Di Đà huyện Củ Chi TP.HCM lần đầu tiên có buổi chăm sóc Vườn Tâm trong mùa an cư.

Mùa Hạ năm 2023 đã đi qua gần một phần ba chặng đường, chư Ni hành giả đã dần quen cùng thời khóa và nếp sinh hoạt nơi Hạ trường: công phu, quá đường, tịnh độ, nghe pháp, trì bình…

Cũng như mùa Hạ trước, vào Chủ nhật đầu tiên của tháng âm lịch, chư Ni hành giả được thực hành trì bình khất thực, nhằm ôn lại con đường chư Phật chư Tổ đã đi qua; đồng thời cũng giúp hàng thiện nam tín nữ gieo ruộng phước nơi Tam Bảo: Bình bát- ứng lượng khí. Thọ thực để nuôi thân. Thực hành pháp chuyên cần. Nuôi lớn mầm tuệ giác.

Nhằm giúp chư Ni có thời gian quay về kiểm thúc thân tâm, thực hành pháp môn tu tập của bản thân, cùng an trú trong chánh pháp, Ban Chức sự dành sáng thứ Ba hàng tuần để hành giả trường Hạ chăm sóc vườn tâm của chính mình: nhận diện được bản chất thật của vạn pháp, của thân tứ đại qua việc quán thân trên thân, từ đó có động lực mạnh mẽ hơn trên hành trình tu tập chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tịnh độ và hoằng pháp lợi tha- Sư cô Thích Nữ Nguyên Chủng, Hóa chủ trường Hạ chia sẻ.

NT.Thích Nữ Như Nghiêm- Thiền chủ trường Hạ

Sau thời tiểu thực (điểm tâm sáng) chư Ni hành giả vân tập nơi Chánh điện cùng bắt đầu buổi chăm sóc vườn tâm. Từng lời Kinh Tăng chi bộ được Sư cô Hóa chủ trùng tuyên để đại chúng nhớ lại những điều đã học, đã nghe và lấy đó làm tư lương cho việc tu tập: Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng…

Sau  một giờ đồng hồ cùng quán niệm tại chánh điện, mỗi hành giả tự chọn một nơi riêng biệt và tự quan sát thân tâm theo tứ niệm xứ (thân,thọ,tâm,pháp) hoặc hành trì pháp môn của bản thân, hoặc kinh hành, hoặc sám hối…

Không gian trường Hạ tràn ngập trong sự thanh tịnh trang nghiêm của Tăng đoàn cách đây hơn 25 thế kỷ, mỗi hành giả an trú ngay hiện tại và đón nhận sự thảnh thơi của thân tâm. Quả thật, như Kinh Pháp cú có dạy: “Dầu nói ít Kinh điển. Nhưng hành pháp, tùy pháp. Từ bỏ tham, sân, si. Tỉnh giác, tâm giải thoát. Không chấp thủ hai đời. Dự phần Sa môn hạnh.

Sư cô Nguyên Chủng- Hóa chủ trường Hạ

10 giờ 30 tiếng kẻng vang lên, hành giả thong dong ôm bình bát thọ trai trong chánh niệm. Sau giờ thọ trai toàn chúng cùng vân tập Chánh điện kinh hành niệm Phật và tọa thiền.

Sau giờ tọa thiền là giờ chỉ tịnh, kết thúc buổi chăm sóc vườn tâm của mỗi hành giả. Vì là lần đầu tổ chức, nên còn nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên các hành giả cũng đã cảm nhận được phần nào sự an lạc khi trở về vườn tâm của mình để nhận diện những hạt giống tốt và dọn sạch những cỏ rác giúp khu vườn xanh tươi,… đó cũng là nền tảng giúp những đóa hoa tuệ đầy hương và sắc nở ra thơm ngát khắp nhân gian.

Pháp lục hòa cộng trụ (thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải) được thể hiện nơi trường Hạ Di Đà, mỗi hành giả có thời gian để cộng tu cùng đại chúng, lại có thời gian trở về chính mình để quán sát về thân về tâm, về con đường Đức Thế Tôn đã mở ra giúp con người vượt sông mê biển khổ bước lên bờ giác an vui.

Phù Sa