TP.HCM: Chư Ni quận 6 Bố tát tập trung tại Hạ trường chùa Bồ Đề Lan Nhã

56

PSO – Chiều ngày 17/6/2023 (nhằm ngày 30/4 năm Quý Mão) tại Hạ trường chùa Bồ Đề Lan Nhã (số 247/8 Bình Tiên, phường 8, quận 6, TP.Hồ Chí Minh) chư Ni quận 6 đã trang nghiêm thực hiện lễ Bố tát theo Luật mà Đức Phật đã chế định.

Kỳ Bố tát này có sự hiện diện của NT.Thích Nữ Như Xuân (Thiền chủ Hạ trường); NT.Thích Nữ Tắc Mẫn (Phó Thiền chủ); NS.Thích Nữ Như Hiền (Hóa chủ trường hạ); NS.Thích Nữ Vạn Huệ, NS.Thích Nữ An Hương (Phó Hóa chủ); NS.Thích Nữ Như Lý (Quản chúng); NS.Thích Nữ Huệ Liên (Tri chúng); SC.Thích Nữ Truyền Như (Thủ hạ) cùng 90 chư Ni hành giả An cư tại Hạ trường.

Y cứ vào giới luật và nếp sống truyền thừa hơn hai nghìn năm qua thì An cư Kiết hạ, Bố tát tụng giới… luôn là những sinh hoạt quan trọng của Tăng đoàn, giúp duy trì mạng mạch Phật pháp. Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Ni trưởng Như Xuân – trùng tuyên giới cho Thức xoa ma na và Sadini

Ni trưởng Tắc Mẫn trùng tuyên giới Tỳ kheo ni và Bồ tát

Lễ Bố tát diễn ra trang nghiêm trong sự tin tấn của chư hành giả An cư tại Hạ trường chùa Bồ Đề Lan Nhã mùa hạ Phật lịch 2567.

Trung Thắng