TP.HCM: Chùa Giác Tánh tổ chức lễ Quy y Tam Bảo và phóng sanh nhân Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

16

PSO – Sáng ngày 09/03/2023 (ngày 18 tháng 2 năm Quý Mão), chùa Giác Tánh (quận Tân Bình, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho thiện nam, tín nữ và làm lễ phóng sanh nhân Vía Bồ Tát Quán Thế Âm.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, chư Tôn đức chứng minh niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, cung thỉnh chư Phật, Bồ tát mười phương hiện tọa đạo tràng chứng minh cho lễ quy y.

TT.Thích Từ Trí – Viện chủ chùa Giác Tánh
ĐĐ.Thích Trí Lực – Trụ trì chùa Giác Tánh

Phật tử hiện diện trang nghiêm đối trước Tam Bảo để thành tâm sám hối; Sau đó lắng nghe giới sư nêu ý nghĩa quy y, giải trình tam quy, ngũ giới.

Tiếp đó, quý thiện nam, tín nữ Phật tử thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Bổn sư, chư vị giới sư, rồi thành tâm tuyên thệ phát nguyện đời đời quy y theo Phật – Pháp – Tăng và giữ gìn 5 giới pháp của người Phật tử tại gia đã được Bổn sư trao truyền.

Sau cùng, chư Tăng và đại chúng đồng hồi hướng công đức để đến toàn thể chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Chiều cùng ngày, chư Tăng chùa Giác Tánh cũng đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử phóng sanh tại bến đò dòng sông Vàm Cỏ Đông (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Tại dòng sông Vàm Cỏ, gần 300 kg cá các loại được Phật tử thu mua, tập kết trên phà đậu giữa sông. Chư Tăng thực hiện nghi thức phóng sanh, tụng kinh, sái tịnh, chú nguyện và hồi hướng cho loài thủy tộc được thả về sông nước.

Phóng sanh là truyền thống nhân văn, nét đẹp của người học Phật, qua những hành động thánh thiện cũng thể hiện Phật tử là những người biết hướng đến sự bình đẳng, quý sự sống, yêu thiên nhiên và muôn loài.

Phóng sanh còn mang ý nghĩa giúp con người đánh thức lương tri, nuôi dưỡng từ tâm, thực hành hạnh nguyện Bồ-tát đạo trong đời sống. Theo luật nhân quả, nếu những việc đúng Pháp như thế này được làm thường  xuyên sẽ sinh ra phước báu về sức khỏe, tuổi thọ và cuộc sống bình an đến với bản thân và gia đình.

Công Minh