TP.HCM: Chùa Thiện Ân trang nghiêm Tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Diệu Bửu

42

Sáng nay ngày 2-2-2023, môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tưởng niệm lễ húy kỵ lần thứ 15 cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Bửu, Viện chủ chùa Thiện Ân (Q. Hooc Môn, TP.HCM).

Quang lâm chứng dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, HT Thích Thiện Đức – Uỷ viên Thường trực HĐTS – Phó ban Trị sự GHPGVN TPHCM cùng chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đồng về tham dự.

Tại Giác linh đường, chư Tôn đức đã dâng hương nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thích nữ Diệu Bửu được cao đăng thượng phẩm.

Dịp này, đại diện môn đồ tứ chứng, Đại đức Thích Thiện Tâm, Trụ trì chùa Thiện Ân đã thành kính dâng lời tác bạch, thiết lễ trai tăng cúng dường mười phương chư Phật, chư Tôn thiền đức hiện tiền chứng minh, qua đó hồi hướng công đức lên Giác linh Ni trưởng Khai sơn.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Đức tán dương công đức của cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Bửu, đồng thời tán thán công đức của hàng môn đồ hiếu quyến và thay mặt chư Tôn đức chứng minh thọ nhận lễ phẩm cúng dường.

Tại đây, môn đồ pháp phái chùa Thiện Ân đã cung kính đảnh lễ tri ân công đức chư Tôn đức hiện tiền chứng minh trong lễ tưởng niệm.

Chùa Minh Đạo