TP.HCM: Khoá tu một ngày an lạc lần thứ 122 tại chùa Bồ Đề Lan Nhã

31

NGPSO – Sáng ngày 01/10/2023 (nhằm 17/8/Quý Mão), tại chùa Bồ đề Lan Nhã (quận 6, TP.Hồ Chí Minh), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích Nữ Như Hiền – Ủy viên BTS GHPGVN TP.HCM, Phó trưởng BTS GHPGVN quận 6, Phó trưởng Phân ban Ni giới (PBNG) TP.HCM, Trưởng PBNG quận 6, Trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã cùng chư Ni tại bổn tự đã trang nghiêm tổ chức khoá tu Một ngày An lạc lần thứ 122 với gần 300 Phật trở về tham dự.

Ni sư Thích Nữ Như Hiền – Trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã truyền giới cho quý Phật tử trước khi bắt đầu Khóa tu
 Quý Phật tử thính giới trước khi vào khóa tu

Buổi sáng, sau khi Phật tử vân tập và trang nghiêm đạo tràng, Ni sư Trụ trì đã truyền Tam Quy và Ngũ Giới cho quý Phật tử. Sau đó chư Ni chúng cùng quý Phật tử có buổi thính pháp từ Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Thông – Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, với chủ đề “ Niệm Phật theo tử tưởng của Tổ Thiện Đạo”.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Thông – Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN thuyết giảng về yếu chỉ pháp môn Tịnh Độ tại khóa tu

Hoà thượng có dạy “tư tưởng chủ yếu của Đại sư Thiện Đạo là quan điểm Bản nguyện tha lực, chủ trương tất cả phàm phu thiện ác thời mạt pháp đều được bình đẳng vãng sanh về quốc độ cao tột của Phật A-di-đà. Muốn khả năng này trở thành hiện thực thì phải có một phương pháp nhất định, đó chính là học thuyết niệm Phật của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư căn cứ vào ba bản kinh Tịnh Độ (kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà) và một luận (luận Vãng Sanh) thành lập giáo nghĩa cốt lõi của tông Tịnh Độ là Bản nguyện xưng danh…”

Hội chúng trang nghiêm thính pháp

“Mãi mê lên núi tìm trầm,

Có hay trầm ở trong tâm yên bình.

Mải mê trong cõi hư vinh,

Một hôm đất gọi giật mình trắng tay.”

Kết thúc buổi thuyết giảng, Trưởng lão hòa thượng nhân mạnh: Chúng ta là người tu học tông Tịnh Độ cần phải vâng theo lời dạy của Phật trong ba kinh Tịnh Độ và tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo, có như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sanh Tịnh Độ, vĩnh viễn thoát khổ luân hồi sanh tử trong ba cõi, sáu đường của ngũ trược ác thế này.

Khoá tu được kết thúc viên mãn trong niềm hỷ lạc của quý Phật tử.

Một số ảnh ghi nhận:

Trung Thắng