TP.HCM: Lễ cung thỉnh linh cốt Ni trưởng Thích Nữ Tắc Thanh nhập an vị tại chùa Linh Phước

1

PSO – Ngày 24/9, NS. Thích Nữ An Hoa – Trụ trì chùa Linh Phước, môn đồ hiếu quyến đã cử hành lễ cung thỉnh linh cốt Ni trưởng Thích Nữ Tắc Thanh – Viện chủ chùa Linh Phước (quận 8), nguyên Phó PBNG Tông Phong Thiên Thai, Ủy viên Ban bảo trợ Hội CTĐ quận 8, Ủy viên MTTQ phường 3, quận 8 nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Linh Phước.

Hòa thượng Thích Trí Minh – Chứng minh đạo sư chùa Thiền Tôn, cùng chư Tôn đức Ni, môn đồ pháp quyến, chư Phật tử chùa Linh đã thành kính đảnh lễ Giác linh, niệm hương cầu nguyện, cung thỉnh linh cốt Ni trưởng Thích Nữ Tắc Thanh từ Giác linh đường đến nhập bảo tháp cạnh bên tôn tượng Đức Phật Di Lặc, Đài Quán Thế Âm trong khuôn viên Chùa.

Hòa thượng Thích Trí Minh đã thành kính đảnh lễ Giác linh, niệm hương cầu nguyện

Sau phần nghi thức nhập bảo tháp, quỳ đối trước Hòa thượng ân sư, Ni sư Thích Nữ An Hoa đại diện cho môn đồ pháp quyến kính dâng lời tri ân sâu sắc đến Hòa thượng Thích Trí Minh. Hòa thượng là bậc ân sư luôn chứng minh, giúp đỡ cho mọi việc tang sự của cố Ni trưởng hoàn thành viên mãn.

Hòa thượng ban lời đạo từ tán dương công đức cố Ni trưởng với đức hạnh khiêm cung, luôn lấy tâm từ ái, xả hỷ vị tha làm hạnh nguyện tu hành, luôn hết lòng trong công tác phụng sự giáo hội, gìn giữ pháp Bát Kỉnh của bậc Ni lưu, thực hành hạnh xả ly và trang trải lòng từ bi đến muôn loại.

Hòa thượng Thích Trí Minh  ban đạo từ

Theo đó, Ni trưởng Thích Nữ Tắc Thanh (thế danh Lê Thị Hoa), Viện chủ chùa Linh Phước, phường 3, quận 8, TP.HCM. Do niên cao lạp trưởng, sau một thời gian lâm bệnh, Ni trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 4 giờ ngày 5/7/2022 (nhằm ngày 7 tháng 6 năm Nhâm Dần), tại chùa Linh Phước số 139 Phạm Thế Hiển (Dạ Nam), phường 3, quận 8, TP.HCM.

Trụ thế 71 năm, 45 Hạ lạp.

Hoàng Phương