TP.HCM: Lễ huý kỵ lần thứ nhất Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc

0

PSO – Sáng 28/10 (14 tháng 9 năm Quý Mão), môn đồ đệ tự trang nghiêm tưởng niệm 3 năm ngày viên tịch của Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc, Viện chủ chùa Phổ Đà, quận Bình Thạnh.

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT. Thích Như Niệm, Phó Thư ký HĐCM; Trưởng lão HT. Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực HĐCM; Trưởng lão HT. Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư Tôn đức HĐTS, Ban Trị sự PG TP.HCM và quận Bình Thành.

chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni thành kính dâng hương tưởng niệm

Tại Tổ đường chùa Phổ Đà, trước di ảnh NT. Thích Nữ Như Ngọc, chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni thành kính dâng hương tưởng niệm huý kỵ lần thứ nhất. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng tụng kinh cầu nguyện Giác linh Ni trưởng được cao đăng Phật quốc.

NS. Thích Nữ Như Trí dâng lời cảm niệm

Tại đây, NS. Thích Nữ Như Trí thành kính dâng lời cảm niệm, truy tán công đức người thầy khả kính, tấm gương về lòng từ bi và giới hạnh, suốt đời dốc lòng phụng sự đạo pháp và dân tộc. Đồng thời Ni sư trụ trì chùa Phổ Đà không quên đảnh lễ tri ân chư Tôn đức đến tưởng niệm lễ húy kỵ và cầu nguyện cho Giác linh Ân sư.

Dịp này, chùa Phổ Đà cũng thiết lễ trai tăng cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni. Nhân đây, Trưởng lão HT. Thích Như Niệm tán dương tấm lòng tri ân và báo ân của môn đồ đệ tử cố NT. Thích Nữ Như Ngọc; đồng thời sách tấn chư Ni đoàn kết, hòa hợp, tiếp nối sứ mệnh của thầy tổ để hoằng dương chánh pháp, phụng đạo giúp đời.

 Chùa Phổ Đà cũng thiết lễ trai tăng cúng dường chư Tôn đức
Trưởng lão HT. Thích Như Niệm ban đạo từ

Cố NT. Thích Nữ Như Ngọc, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, nguyên Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Phó ban Đại diện Phật giáo quận Bình Thạnh.

Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào 8 giờ 50 phút ngày 31/10/2020 (15 tháng 9 năm Canh Tý). Trụ thế 84 năm, 60 hạ lạp.

Đăng Huy