TP.HCM: Lễ nhập Kim quan Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ

4

PSO – Sáng ngày 20-1-2023 (Nhằm 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại chùa Vạn Hạnh (quận 10, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN quận 10 và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ, Viện chủ chùa Vạn Hạnh nhập kim quan.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Như Tín, Ủy viên TT HĐCM, TT.Thích Thiện Quý, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG TP; TT.Thích Trung Nguyện, Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG TP; TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS GHPGVN Quận 10, Trưởng Ban tổ chức tang lễ; TT.Thích Quảng Chơn, Trưởng Ban Nghi lễ PG TP; cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni và Phật tử đồng tham dự.

Trước Phật tiền chư tôn đức đã niệm hương cầu nguyện, đồng trì tụng chú Đại bi, thập chú và Bát Nhã tâm kinh. Môn đồ đệ tử cung thỉnh Hòa thượng Thích Như Tín sái tịnh đàn tràng, Kim quan và nhục thân Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ.

Trong tiếng niệm Phật và âm ba trầm hùng của chuông trống Bát Nhã, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng rời thiền thất đến Giác linh đường, nơi tôn trí kim quan để làm lễ nhập quan.

Theo cáo phó, Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ, Viện chủ chùa Vạn Hạnh (quận 10, TP.HCM) do niên cao đã viên tịch vào lúc 17h15, ngày 19/01/2023 (Nhằm ngày 28/12 Nhâm Dần); Trụ thế 90 năm, Hạ lạp 57 hạ lạp.

Ni Trưởng thế danh Lê Thị Mai, sinh ngày 19 – 9 – 1934, tại làng La Hà, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (Thành phố Quảng Ngãi), thuộc dòng Lâm Tế đời 42. Ni trưởng Tôn chứng – Chứng minh – Giáo thọ cho nhiều Giới Đàn, Ni trưởng từng đảm nhiệm các chức vụ như: Trưởng Phân ban Ni giới Quận 10, rồi Cố vấn Phân ban Ni giới TP. HCM, Người cũng là vị thầy hướng đạo cho nhiều thế hệ chư Ni và Phật tử hữu duyên.

Công Minh