TP.HCM: Lễ rằm tháng Giêng Māghapūjā tại chùa Candaransi

16

Tối ngày Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần (Nhằm ngày 05/02/2022), nhiều đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại TP.HCM đã đến chùa Candaransi (Quận 3) tham dự lễ Màghapùjà và dâng đèn cầu an đầu năm mới.

Trước sân chùa Candaransi, Phật tử tề tựu xung quanh trước bàn Phật để làm lễ sám hối, thọ tam quy ngũ giới. Sau đó đại chúng cung thỉnh chư Tăng quang lâm lễ trường, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN, Trụ trì chùa Candaransi dâng hương, cúng đèn và đảnh lễ Tam Bảo.

Tiếp đó, đạo tràng Phật tử chung thỉnh Hòa thượng Trụ trì đăng đàn thuyết pháp.

Mở đầu bài thuyết pháp, Hòa thượng Danh Lung đã nhắc lại lịch sử Đức Phật và nêu lên ý nghĩa quan trọng của người Phật tử trong ngày Rằm tháng Giêng.

Tiếp đó, Hòa thượng Trụ trì diễn giải về cái thiện, cái ác trong lời di huấn của Đức Phật, Hòa thượng nhắc lại giai thoại trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật để Phật tử hiểu rõ ý nghĩa về nhân duyên sinh diệt, thấy được nhân quả phước báu. Như vậy người Phật tử trong đời sống cần tránh xa việc ác, nguyện làm những việc lành và giữ giới trong sạch. Từ đó phước báu, trí tuệ và an lạc nơi tự thân sẽ tự sinh ra.

Sau cùng, Hòa thượng nguyện cầu hồng ân Tam bảo và chư thiên luôn gia hộ cho chư Tăng và Phật tử luôn được khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, an vui.

Để giúp những ước nguyện của mọi người được thành tựu, chư Tăng chứng minh buổi lễ đã thực hiện nghi thức tụng kinh chúc phúc và gia trì phước báu đến Phật tử.

Điểm nổi bật của ngày lễ Màghapùjà của Phật giáo Nam tông Khmer vào ngày Rằm tháng Giêng là truyền thống thắp đèn dâng cúng Phật để cầu nguyện bình an trong năm mới cho gia đình, thôn xóm và đất nước.

Theo kinh điển Phật giáo Nam tông, Lễ Màghapùjà là ngày Đức Phật ban hành giáo pháp, là hai sự kiện trọng đại gắn liền với cuộc đời và công cuộc hoằng dương chánh pháp của Đức Phật. Đây là ngày tụ hội của 1.250 vị Thánh tăng, trong số đó 1.000 vị thuộc nhóm Jatila và 250 vị kia thuộc nhóm Aggasavaka là đệ tử của ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục Kiền Liên tại thành Vương Xá, mà không hề có sự triệu tập hay bất cứ dự tính nào trước. Đồng thời cũng là ngày Đức Phật khả hứa với Ma vương, 03 tháng nữa Ngài sẽ Nhập Niết bàn.

Công Minh