TP.HCM: Lễ sớt bát cúng dường cổ Phật khất thực (lần 2) tại chùa Kiều Đàm

56

PSO – An cư của Tăng đoàn là một hình thức sinh hoạt đặc thù, được Đức Phật quy định trong giới luật. Việc duy trì an cư được áp dụng đến tận ngày nay, đó không chỉ là trách nhiệm của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni trong việc trì luật, mà còn thể hiện sự hòa hợp của cộng đồng Tăng-già. Nhằm tạo thêm điều kiện cho Ni chúng tu học, sáng ngày 30/7/2023 (nhằm ngày 13/6/Quý Mão), tại chùa Kiều Đàm (số 1, đường 138, phường Tân Phú, Tp.Thủ Đức) đã trang nghiêm tổ chức lễ sớt bát cúng dường “Cổ Phật khất thực”.

Buổi lễ dưới sự chứng minh, tham dự của Hòa thượng Thích Nhật Thiện – Viện chủ chùa Kiều Đàm; Ni trưởng Thích Nữ Như Đức – Thiền chủ hạ trường; Ni trưởng Thích Nữ Tắc Tuyết – Phó Thiền chủ Hạ trường; Ni sư Thích Nữ Chúc Tường – Trụ trì chùa Kiều Đàm, Hóa chủ hạ trường; cùng quý Ni sư, chư Ni 200 hành giả An cư và đông đảo quý Phật tử đồng về tham dự.

Với mong muốn tái hiện lại hình ảnh Tăng đoàn thời Đức Phật, nhắc nhở tín chúng sự trường tồn và giá trị hằng còn của Thế gian trụ trì Tam bảo, chư Tôn đức trong Ban Chức sự hạ trường chùa Kiều Đàm long trọng tổ chức cổ Phật khất thực như một hoạt động thường niên để tạo cơ hội cho Phật tử gieo trồng phước điền.

Quý Phật tử đã phát tâm cúng dường thực phẩm, vật dụng, thuốc uống và tịnh tài để tạo nhân duyên thù thắng trong mùa An cư, góp phần hỗ trợ chư Ni chuyên tâm tu học.

Sau đó chư Ni vân tập Chánh điện thọ trai và trì tụng kinh Dược Sư – cầu nguyện phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành, xa lìa khổ ách, cùng hết thảy chúng sanh,đồng quy hướng Tam Bảo, chứng Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Trung Thắng