TP. HCM: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Phong cùng chư Tôn đức tiền bối hữu công chùa Kỳ Viên quận Phú Nhuận

111

NG.PSO- Sáng ngày 16/1/2024 (06 tháng 12 Quý Mão) NT.Thích Nữ Minh Thường, viện chủ chùa Kỳ Viên (Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 85 năm ngày cố HT.Thích Từ Phong – danh Tăng Phật giáo Việt Nam viên tịch, cùng chư Tôn đức Tăng Ni tiền bối hữu công chùa Kỳ Viên và giới thiệu Ni sư Thích Nữ Nhật Hạnh đảm nhận Phật sự tại chùa.

Quang lâm và chứng minh Pháp sự có HT.Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT.Thích Thanh Hùng- Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; TT.Thích Minh Nhật, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận; Chư Tôn đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận, trụ trì trú xứ các tự viện trong thành phố.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã quang lâm chánh điện tụng Kinh, trì chú, cúng ngọ… hồi hướng cúng dường giác linh cố Hòa thượng Thích Từ Phong cùng chư Tôn đức tiền bối hữu công chùa Kỳ Viên.

Sau thời tụng Kinh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng báo đáp ân sư của hàng môn đồ pháp quyến.

NT. Thích Nữ Như Tường cung tuyên tiểu sử Tổ sư Từ Phong

Nơi trai đường, NT. Thích Nữ Như Tường- đãi lao NT. Thích Nữ Minh Thường, cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Từ Phong.

Theo đó, cố Hòa thượng họ Nguyễn tên Văn Tường, người Đức Hòa, tỉnh Long An, sinh năm 1864. Xuất gia năm 16 tuổi tại chùa Từ Lâm (Gò Kén- Tây Ninh) pháp danh Từ Phong, dòng Lâm Tế đời thứ 39. Năm 1930, Tổ Sư đặt đá xây dựng chùa Kỳ Viên và thành lập ban Hộ tự.

Ngày 5 tháng Chạp năm Mậu Dần (1939) Tổ sư xả bỏ huyễn thân an nhiên thị tịch. Trụ thế: 74 năm, trải qua 50 mùa an cư thanh tịnh.

NT.Thích Nữ Minh Thường, viện chủ chùa Kỳ Viên
Ni sư Thích Nữ Nhật Hạnh (ở giữa)

Tiếp đến, Ni trưởng cũng giới thiệu Ni sư Thích Nữ Nhật Hạnh, sinh năm 1975, thọ cụ túc giới năm 1996. Cử nhân Phật học khóa 4 tại HVPGVN tại TP.HCM năm 1997. Thạc sĩ Phật học tại đại học Delhi năm 2001. Năm 2020 là vị Ni đầu tiên của Việt Nam  tốt nghiệp học vị tiến sĩ (Geshema ) tại Học viện Biện Chứng Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ,  nay trở về hỗ trợ Ni trưởng Thích Nữ Minh Thường thừa hành Phật sự tại chùa Kỳ Viên.

Cuối cùng, Ni trưởng tha thiết kính thỉnh chư Tôn đức hoan hỷ đỡ đầu, tiếp nhận và dẫn dắt cho Ni sư Nhật Hạnh được theo chư Tôn đức thừa hành Phật sự tại địa phương.

Thay mặt Ban Chứng minh, HT.Thích Như Niệm đã ôn lại công hạnh của nhị vị Tổ Sư Từ Nhẫn và Từ Phong; đồng thời tán dương Ni trưởng Thích Nữ Minh Thường cùng hàng thiện tín đã chung tay góp sức trùng tu ngôi phạm vũ ngày một tố hảo, làm chỗ nương tựa tinh thần cho bá tánh thập phương.

Bên cạnh đó, Hòa thượng khuyến tấn Ni Sư Thích Nữ Nhật Hạnh noi gương Ni trưởng trong việc trùng hưng Tam bảo, hoằng pháp lợi sanh, xứng đáng là người Trụ Pháp vương gia hoằng khai chánh pháp. Trì Như Lai tạng hóa độ nhân gian.

Sau cùng, đại diện Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn đức tác pháp quá đường và mời hàng thiện tín dùng cơm chay thân mật.

Tâm Phước