TP. HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức lễ Tự tứ, kết thúc mùa An cư Kiết Hạ PL.2567 – DL.2023

93

PSO- Sáng ngày 31/8/2023 (nhằm ngày 16 tháng 7 năm Quý Mão) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư Kiết Hạ PL.2567 – DL.2023.

Buổi lễ được sự quang lâm và chứng minh của quý Ni trưởng hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ: NT. Tân Liên – Đương kim Trưởng Ni giới HPKS; NT. Chiêu Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới HPKS; NT. Tố Liên – Giáo phẩm thường trực Ni giới HPKS, Giám luật trường hạ; NT. Viên Liên, Trụ trì Tổ đình tịnh xá Ngọc Phương. Quý Ni trưởng, Ni sư trụ trì các miền tịnh xá, chư Tôn đức Ni hành giả an cư tại tổ đình Ngọc Phương đồng tham dự.

Sau nghi thức dâng hương đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ đức Tổ sư và Ni trưởng Đệ nhất, Đại chúng cung thỉnh Ni trưởng Đương kim tác pháp tự tứ trước, tiếp đến chư Ni trưởng hàng Giáo phẩm và đại chúng.

Sau lễ Giải hạ và Tự tứ, chư Tôn đức Ni thêm một hạ lạp, đồng thời tăng trưởng công đức và đạo nghiệp sau một mùa an cư. Qua đây, tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh của Ni giới được phát triển bền vững trong ngôi nhà giáo hội.

Tiếp theo, Ni sư Tuệ Liên, – Phó Thư ký Ni giới HPKS trình danh sách tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho Chư Tôn đức Giảng sư lớp giáo lý trực tuyến, danh sách Tấn phong giáo phẩm, danh sách giới tử cầu thọ giới pháp…; Đồng thời Ni sư cũng thông báo Khóa tu Truyền thống tưởng niệm Tổ sư do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 24-30/9/2023 (nhằm 10-16/8 Quý Mão).

Cũng trong dịp này, trên tinh thần tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, 23 tịnh nhân từ các miền tịnh xá đã được dự lễ Thế phát tại Tổ đình dưới sự chứng minh của quý Ni trưởng cùng chư Tôn đức Ni.

Ban Truyền thông NGKS