TP.HCM: Phân Ban Ni giới Trung ương đảnh lễ khánh tuế Đức Pháp chủ và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

59

PSO- 26/8/2023 (11/7 Quý Mão), chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã đến chùa Huê Nghiêm – TP.Thủ Đức (TP.HCM) đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhân Đại lễ Vu lan Phật lịch 2567.

Đoàn Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN dẫn đầu. Tháp tùng có chư Ni trưởng, Ni sư trong Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương đại diện tác bạch khánh tuế, trình lên Đức Pháp chủ về tình hình sinh hoạt của Ni giới trong thời gian qua và bày tỏ lòng chí thành thỉnh ngài có lời giáo giới.

Đức Pháp chủ hoan hỷ trước những thành tựu của Ni giới. Ngài cũng nêu một số hiện tượng liên quan tới Ni giới trong nước và quốc tế cần quan tâm, đồng thời chỉ giáo chư Ni cần tuân thủ tinh thần Bát kỉnh pháp mà Đức Phật đã dạy.

Ngài cũng huấn thị Phân ban Ni giới cần quan tâm hơn nữa việc giáo dục chư Ni trẻ. “Phải lấy nền tảng giới luật làm quy củ, tuân thủ kỷ cương của Giáo hội, đào tạo thế hệ kế thừa, đó là trách nhiệm lớn nhất của Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư được Giáo hội giao phó.”

Chiều cùng ngày, tại chùa Minh Đạo (Kỳ Đồng, quận 3, TP.HCM) Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương cùng chư Tôn đức Ni Thường trực Phân Ban đã đến đảnh lễ, khánh tuế Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương.

Đại diện cho Phân Ban Ni giới Trung ương, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương kính mừng Đức Hòa thượng Chủ tịch thêm một tuổi đạo, khánh chúc Ngài đạo thọ miên trường, tuệ đăng thường chiếu, cửu trụ ta bà để làm bóng cây che mát cho Tăng Ni tấn tu học Phật.

Theo đó, Ni trưởng báo cáo công tác ACKH PL.2567 của Phân Ban Ni giới Trung ương, “Trong ba tháng an cư, 9 tuần cấm túc, Ni giới chúng con đã nhờ công đức của đại Tăng mà được an tâm tu tập, tăng trưởng đạo hạnh”.

Ni trưởng Trưởng Phân ban cũng tác bạch xin lời giáo huấn từ Đức Hòa thượng Chủ tịch để làm định hướng cho hoạt động Phật sự của Phân Ban Ni giới trong tương lai.

Ban Huấn từ, Hòa thượng Chủ tịch chúc mừng những thành tựu mà chư Ni đã đạt được trong mùa ACKH năm nay, đồng thời tán dương những công tác Phật sự mà Phân Ban Ni giới Trung ương đã thực hiện.

Ngài hy vọng, với vai trò và thế mạnh của mình, chư Tôn đức Ni Thường trực Phân Ban sẽ lãnh đạo Ni giới cùng với đại Tăng hướng đến xây dựng nhà ngôi GHPGVN phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc, nâng cao vị thế của GHPGVN trên bản đồ Phật giáo thế giới qua những hoạt động ngoại giao quốc tế.

 Hạnh Đăng- Bảo Toàn- Đăng Huy