TP.HCM: Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN viếng tang Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn

135

PSO – Chiều ngày 13/6/2023 (nhằm ngày 26/4 năm Quý Mão) Đại diện phái đoàn Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương GHPGVN và PBNG TP.Hồ Chí Minh đã đến viếng tang, đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, tại tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM).

Cùng đi với đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương – UVTT HĐTS, Trưởng PBNG TƯ; quý Ni trưởng Phó PBNG TƯ: Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Ni trưởng Thích Nữ Như thảo; cùng chư Tôn đức Ni trong PBNG TƯ, PBNG TP.HCM và các tự viện trong thành phố.

Đối trước Linh vị cố Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Sơn, chư Tôn đức Giáo phẩm Ni đã thành kính dâng nén tâm hương cúng dường, đảnh lễ Giác linh và nhất tâm cầu nguyện cố Đại lão Hoà thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh; bất vong bản thệ hồi nhập Ta bà tiếp tục hoằng dương chánh pháp.

Quý Ni trưởng và chư Ni trong đoàn cùng tụng Tâm kinh Bát Nhã, Tứ hoằng thệ nguyện; sau đó hữu nhiễu kim quan để tiễn biệt Đại lão Hoà thượng thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Nơi bàn sổ tang, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương cùng chư Tôn đức Ni đã lưu lại đôi dòng cảm niệm về bậc thạch trụ chốn tòng lâm, phân ưu cùng môn đồ Pháp quyến trước sự viên tịch của người Ân sư khả kính.

Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn được Giáo hội suy tôn Thành viện HĐCM, là vị Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Chứng minh Ban Hoằng pháp TƯ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN (Q.1, TP.HCM). Ngài từng đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 1; hiện là trụ trì tổ đình Vạn Thọ, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ 25 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2023 (ngày 21/4/Quý Mão) tại tổ đình Vạn Thọ, số 247 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Trụ thế: 94 năm, Hạ lạp: 64 năm.

Theo chương trình Tang lễ, vào lúc 5h00 sáng, ngày 15/6/2023 (ngày 28/4/Quý Mão), Trung ương Giáo hội sẽ cử hành Lễ Truy niệm Giác linh cố Đại lão Hòa thượng. Sau đó phụng tống kim quan làm lễ trà tỳ tại Trung tâm Hỏa táng  Phước Lạc Viên, phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 Trung Thắng