TP.HCM: Pháp thoại của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam

4

PSO – Sáng ngày 02/04/2023, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (cơ sở 2), Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã quang lâm đến giảng đường chánh điện mới ban huấn thị đến toàn thể Tăng, Ni sinh sau kỳ khảo hạch giữa kỳ.

Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam

Cùng tham dự có chư Tôn đức Tăng Ni Hội đồng điều hành Học viện, Ban Quản viện, Hội đồng Khoa học, Ban Giảng huấn và Trưởng các Phòng, Khoa Học viện.

TT. Thích Nhật Từ dâng lời tác bạch lên Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện

Mở đầu buổi pháp thoại, đại diện Hội đồng Điều hành, TT. Thích Nhật Từ dâng lời tác bạch lên Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện. Theo đó, Thượng toạ thay mặt Hội đồng Điều hành và hơn 1300 Tăng, Ni sinh Học viện bày tỏ vinh dự lớn lao khi được Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm, chia sẻ pháp âm cao quý. Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực cũng cho biết, nhân dịp Hội đồng Điều hành công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ mới, toàn thể chư Tôn thiền đức cùng các Tăng, Ni sinh kính lời chúc Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện pháp thể khinh an, bách niên miên thọ, là ngọn hải đăng soi đường cho Phật giáo Việt Nam

Ban huấn thị đến toàn thể Tăng, Ni sinh, Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện gợi lại những nội dung mà Ngài đã chia sẻ trong các buổi pháp đàm trước tại Học viện. Trưởng lão Hòa thượng mong muốn, mỗi Tăng, Ni sinh trên bước đường tu nhân học Phật cần lưu tâm trao dồi giới định tuệ, thúc liễm báo thân, tăng trưởng các lậu học Phật pháp.

Nhắc lại tôn chỉ hành đạo của chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng tiền hiền, Đức Pháp chủ cho rằng, sứ mạng của Tăng, Ni nhị bộ là tu học và phụng sự để đạo pháp được hưng thịnh và miên trường. Ngài khuyến tấn, mỗi sứ giả Như Lai cần tránh rơi vào chỗ “Tăng thượng mạng Thanh Văn”, các tránh ngộ nhận sai lầm trên bước đường hoằng hoá độ sinh.

Cũng nhân đây, Hoà thượng khuyến tấn, mỗi người con Phật cần nương tựa Tam Bảo, nhận chân ra các giá trị hằng hữu thành – trụ – hoại – không của vô thường. Từ đó, nuôi dưỡng quyết tâm vượt thắng các chướng duyên, gặt hái nhiều thành tựu trong bước đường tầm cầu Đạo pháp.

Dương Tài