TP.HCM: Trường Hạ chùa Phước Thiện và chùa Liên Hoa tổ chức lễ Tạ pháp An cư Phật lịch 2567

73

PSO- Trong hai ngày 25 và 26/8/2023( nhằm 10 – 11 tháng 7 năm Quý Mão) tại Hạ trường chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) Hạ trường chùa Liên Hoa (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) Ban Chức sự cùng chư Ni hành giả an cư hai trường Hạ đã trang nghiêm tổ chức lễ Tạ pháp khóa An cư Kiết hạ, lễ Vu lan và dâng casa Phật lịch 2567 dương lịch 2023.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Thiện Lạc – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện; Thượng tọa Thích An Trung  – Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN; Đại đức Thích Quang Hội – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự huyện, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong huyện Bình Chánh.

Về phía chư Ni có sự tham dự của Ni Trưởng Thích Nữ Như Phương – Cố vấn PBNG Phật giáo TP.HCM, Chứng minh PBNG GHPGVN huyện, Thiền chủ Hạ trường chùa Phước Thiện; Ni Trưởng Thích Nữ Chúc Hải – Trưởng PBNG GHPGVN huyện, Hóa chủ Hạ trường chùa Phước Thiện; Ni Trưởng Thích Nữ Như Châu – Viện chủ Chùa Pháp Lạc – Giám luật Hạ trường Liên Hoa; Ni sư Thích Nữ  Thuần Chơn – Phó Ban kiêm trưởng Ban Văn hóa Phật giáo huyện, Hóa chủ Hạ trường Liên Hoa; Ban Chức sự và chư Ni hành giả hai Hạ trường.

Ngày Tạ pháp là ngày Tăng Ni đón thêm tuổi đạo cũng là ngày diễn ra Đại lễ Vu lan – ngày lễ tôn vinh công cha nghĩa mẹ, do vậy Ban Tổ chức đã cử hành lễ cài hoa hồng, kính mừng tuổi đạo chư Tôn đức và hoài niệm ân sanh thành dưỡng dục của song đường; Chư Tôn đức cùng phúng tụng sám Vu lan, hàng thiện tín Phật tử thành tâm nhiễu y, dâng lời tác bạch và dâng casa cúng dường.

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

Ban Đạo từ cho buổi lễ, Hòa Thượng Thích Huệ Minh tán thán tấm lòng của Phật tử đối với ba mẹ trong mùa Vu lan – Báo hiếu, tạo thành một nét đẹp của người con Phật và nét truyền thống của người Việt; Đồng thời, Hòa thượng cũng sách tấn đến Phật tử mỗi phút giây sống chánh niệm nuôi lớn sự tri ân báo ân trong mình để mỗi ngày sống đều là những ngày làm việc thiện, việc lành để cha mẹ hiện tiền an vui sức khỏe và hồi hướng phước lành đến cửu huyền thất tổ được siêu sanh, đồng thời cũng tán thán tinh thần hộ trì Phật pháp của các Phật tử để chư Tăng, Ni có đầy đủ phương tiện an tịnh tu tập.

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

Thay mặt đại Tăng, Hòa thượng thọ nhận phước điền y, hồi hướng công đức, nguyện cho gia đình Phật tử an lạc, công việc hanh thông, kiết tường như ý.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

KÊNH TRUYỀN THÔNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH CHÁNH

Ban TT-TT PG Bình Chánh