TP.Thủ Đức: Ni viện Vạn Hạnh trang nghiêm thực hiện nghi thức Tự tứ kết thúc mùa An cư PL.2567

109

NGPSO – Sáng 31/8/2023 (nhằm 16/7/Quý Mão), tại Ni viện Vạn Hạnh (508 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, TP.Thủ Đức) chư tôn đức Ni cùng Ni chúng đã thực hiện lễ Tự tứ kết thúc mùa An cư Phật lịch 2567.

Buổi lễ có Ni trưởng Thích Nữ Giác Thành – cố vấn PBNG TP.HCM, Chứng minh PBNG TP.Thủ Đức, cố vấn Ni viện Vạn Hạnh; Ni trưởng Thích Nữ Giác Trung – Phó PBNG TP.HCM, Phó BTS kiêm Trưởng PBNG TP.Thủ đức, Trụ trì Ni viện Vạn Hạnh cùng 150 hành giả An cư mùa Hạ năm 2023 tại Ni viện.

Tại Đại hùng Bảo điện, chư Ni đã niêm hương lễ Phật, sám hối tam nghiệp. Sư cô Thích Nữ Thành Mỹ, Sư cô Thích nữ Thành Thông đã trùng tuyên lại lời huấn từ của đại Tăng khi sang cầu Giáo giới Tự tứ. Sau đó thông kiểm số chúng và cung thỉnh quý Ni trưởng làm người thọ Tự tứ.

Theo tinh thần của Phật giáo, lễ Tự tứ hay thỉnh cầu vị khác chỉ lỗi của mình là một cách kiểm điểm lại bản thân. Từ những hành động do thân, đến những lời nói phát ra từ miệng, thậm chí là những suy nghĩ từ ý, nếu thấy những lời chỉ dạy đó là đúng sự thật, phải thành khẩn sám hối để được thanh tịnh. Nhờ vậy, mọi thành viên trong Tăng đoàn đều trở nên hoàn thiện, xứng đáng là bậc phước điền của nhân thiên.

Dịp này chư Ni chúng cũng đã đảnh lễ Khánh tuế hạ lạp viên mãn, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho nhị vị Ân sư được đạo thọ miên trường để mãi là bóng tùng lâm cho tứ chúng nương tựa tu học và hành đạo.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Ni trưởng Thích Nữ Giác Trung đã gởi lời cảm ơn đến chư Ni, kính chúc chư Ni có thêm một tuổi đạo luôn luôn tinh tấn nỗ lực, công phu tu tập ngày càng tiến bộ hơn. Công việc Phật sự luôn được trọn vẹn. Luôn luôn trang nghiêm tự thân, giữ gìn Giới luật và sống có lý tưởng hướng đến giải thoát, giác ngộ để xứng đáng là Tăng Bảo của thế gian, đệ tử của Như Lai.

Một số ảnh ghi nhận được:

                 

Trung Thắng