TT Huế: Pháp hội Dược Sư nguyện cầu quốc thái dân an đầu năm tại chùa Từ Lâm

7

PSO – Tối ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão (05/2/2023) tại chùa Từ Lâm (27 Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, Huế) đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội Dược Sư nguyện cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Cử hành pháp hội có HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, trú trì chùa Từ Lâm; chư Tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, Niệm Phật đường cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Mở đầu pháp hội, HT.Thích Huệ Phước đã nêu rõ ý nghĩa của việc đọc tụng và hành trì Kinh Dược Sư. Hòa thượng khuyến tấn rằng đại chúng hãy cùng trì tụng kinh Dược Sư để tích lũy vô lượng công đức, vượt qua những chướng ngại khó khăn bệnh tật, và khơi dậy trưởng dưỡng tình yêu thương vô ngã vị tha vì lợi ích hết thảy chúng sanh, đồng cầu nguyện cho pháp giới lục đạo chúng sinh, âm linh cô hồn siêu sanh Phật quốc. Hòa thượng cũng nhắc rằng: là người phật tử, chúng ta phải đem 12 hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư ứng dụng trong đời sống tự thân cũng như xã hội.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh; Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Phước và chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi lễ cầu quốc thái dân an, quý đạo hữu Phật tử các giới đồng trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Cung thỉnh chư Tôn thiền đức cử hành Pháp hội
Anh Quốc – Minh Thắng