[Video] Bến Tre: Khai mạc Khóa bồi dưỡng Trụ trì và Lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm năm 2023

1

Ban TTTT PSO