[Video] Cà Mau: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

3