[Video] Cần Thơ: Chùa Pothisomron khánh thành ngôi Sala và an vị Phật

6