[Video] Cúng Dường Trong Đạo Phật – Văn hóa Tâm linh Việt

4

Việc cúng dàng Phật thì chùa nào cúng cũng được, không nhất thiết phải chùa to cảnh lớn. Đối với người Phật tử, đối với Phật giáo, khi bày tỏ tấm lòng thành của mình đối với Phật là “Tâm động quỷ thần… chi”, thì dù có ở chùa nào đi chăng nữa thì các Ngài cũng chứng tâm cho mình. Với điều kiện phẩm vật phải như Pháp, phẩm vật phải như Pháp…

Nguồn: phapam.vanhoaphatgiaovietnam.net