[Video] Hậu Giang: Lễ nhập Kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Ngộ Hồng

6

Thực hiện: Nguyễn Phương Đại