[Video] Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM khai mạc Kỳ thi Tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa VI

4