[Video] HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS ban đạo từ tại lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự ban Hoằng Pháp TƯ

7