[Video] Kiên Giang: Ban TTXH GHPGVN tỉnh kết hợp cùng chùa Long Quang khảo sát nhà An cư lạc nghiệp tại huyện Kiên Hải

2

Thực hiện: Phật giáo Kiên Giang