[Video] Kiên Giang: BTS GHPGVN tỉnh chúc tết Chôl Chnăm Thmây đến chư Tôn đức Phật giáo Nam tông

2

Thực hiện: Minh Thái, Khải Sang