[Video] Kiên Giang: BTS GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị Tăng sự và triển khai công tác Phật sự sắp tới

4

Thực hiện: Minh Thái