[Video] Kiên Giang: Đại đức Thích Tuệ Giải chia sẻ pháp thoại chủ đề “Hạnh Nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát” tại khóa tu Gia Hạnh lần thứ II

1

Thực hiện: Phật giáo Kiên Giang