[Video] Kiên Giang: Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Minh Quang trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện U Minh Thượng

4

Thực hiện: Thanh Hùng