[Video] Kiên Giang: Hội nghị Tăng sự đầu năm Quý Mão, triển khai nhiều Phật sự trọng tâm năm 2023

4

Thực hiện: Thanh Hùng