[Video] Kiên Giang: Khởi công san lắp cống mương làm đường vào chùa Phật Quang Phổ Chiếu và Trung tâm TTXH Phật Quang

2

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc:

Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh: 0915157455

ĐĐ. Thích Minh Thuận: 0886424842

Số tài khoản: Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang

Ngân hàng Bắc Á

STK: 406001060001489

Chi nhánh Rạch Giá KG