[Video] Ông Vũ Chiến Thắng phát biểu tại lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN

2