[Video] Quảng Ngãi: Chùa Quang Hiển long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện và an vị Phật

15