[Video] TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo quận Gò Vấp Bố-tát đầu năm và trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm

3