[Video] TP.HCM: Phật giáo Quận 3 khai đàn Pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Minh Đạo

3